น่านวันนี้ » กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 จังหวัดภาคเหนือ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 จังหวัดภาคเหนือ

24 มิถุนายน 2017
1195   0

         บ่ายวันนี้ (21 มิ.ย.60) ที่สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา และจังหวัดแพร่ รวม 210 ราย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 ที่เปิดโอกาสให้สหายร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งช่วงแรกรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเป็นที่ดินทำกิน และมีการปรับวิธีการช่วยเหลือมาโดยลำดับ พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทและมอบสมุดบัญชีเงินฝากแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยมี พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารรบกที่ 38 นายวรกิตติ ศรีทิพพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตำรวจตรี มณฑป แสงจำนง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันต์เขต ปลัดจังหวัดน่าน และผู้แทนมณฑลทหารบกจากจังหวัดเชียงราย พะเยา ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในครั้งนี้
        ในห้วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก่อนปี 2545 จำนวน 403 ครอบครัว รวมจำนวน 806 คน โดยมอบเป็นที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในปี 2545 จำนวน 2,609 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด และภาคกลาง 2 จังหวัด รวม 11 จังหวัด มอบเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 50,000 – 125,000 บาท เทียบเท่าราคาที่ดิน 5 ไร่ วัว 5 ตัว ครั้งที่ 3 ในปี 2552 จำนวน 9,180 คน โดยมอบเป็นเงินรายละ 225,000 บาท จากการพิจารณาในครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือมีการมอบครั้งแรก โดยมีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยรับมอบจำนวน 1,446 คน คิดเป็นเงิน 325,350,000 บาท และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 โดยพิจารณายอดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในกลุ่มที่ตกค้าง ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1- 4 ผ่านการพิจารณาคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และมีมติอนุมัติให้มอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 6,183 คน โดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ 225,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,391,075,000 บาท ในพื้นที่ กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 570 ราย คิดเป็นเงิน 128,250,000 บาท
        กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพร้อมกัน โดยในพื้นที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กำหนดมอบเงินในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน สำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ให้การช่วยเหลือจำนวน 210 คน ประกอบด้วย ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในจังหวัดน่านจำนวน 163 คน จังหวัดเชียงรายจำนวน 25 คน จังหวัดพะเยาจำนวน 21 คน และผู้จังหวัดแพร่จำนวน 1 คน โดยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพรายละ 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาท) รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 47,250,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
…………………………….
น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย
สมาน  สุทำแปง / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้