วัฒนธรรมเมืองน่าน » ขับลื้อเมืองน่าน Tai Lue Traditional Song

ขับลื้อเมืองน่าน Tai Lue Traditional Song

24 มิถุนายน 2017
610   0

ขับลื้อเมืองน่าน

ขอบคุณวีดีโอจาก Khurtai Maisoong

เผยแพร่เมื่อ 18 เม.ย. 2010

พันแสงรุ้ง ตอน ขับลื้อเมืองน่าน ที่ บ.หนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน (ทีวีไทย, 4 เม.ย.53)

Tai Lue Traditional Song from Nan Province, Thailand. (TV Thai, 4 Apr 10)