ข้อมูลจังหวัดน่าน » ข่าว3มิติ น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (12 สิงหาคม 2561)

ข่าว3มิติ น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (12 สิงหาคม 2561)

14 สิงหาคม 2018
1757   0

ข่าว3มิติ น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (12 สิงหาคม 2561)

ข่าว3มิติ น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (12 สิงหาคม 2561)

 

จังหวัดน่านคว้ารางวัลเมืองสะอาดอันดับที่ 1 ของอาเซียน จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งล่าสุด เป็นรางวัลที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับคนน่าน เป็นปรากฏการณ์ที่หลายจังหวัดน่าจะใช้เป็นกรณีศึกษา ในแง่การทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐ ที่ร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างเข้มแข็ง

ที่ีมา ข่าว 3 มิติ น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (12 สิงหาคม 2561)