น่านวันนี้ » จังหวัดน่านเปิดรับสมัครนักกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560

จังหวัดน่านเปิดรับสมัครนักกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560

27 มิถุนายน 2017
2072   0

เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านประจำปี 2560

จังหวัดน่านเปิดรับสมัครนักกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560

จังหวัดน่านเปิดรับสมัครนักกีฬานักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560

1497329183

 

ที่มา :

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nanmots.go.th