ที่เที่ยวน่าน » ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน บ้านสะเละ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน บ้านสะเละ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

16 กรกฎาคม 2017
9289   0

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน อยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน เกิดจากบ่อเล็กๆ เรียกว่าตาน้ำ อยู่บริเวณบ้านสะเละ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน  แม่น้ำน่านนี้มีความยาวตลอดลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุด ในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย โดยได้ไหลรวมกับแม่น้ำปิง กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศ

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

 

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ตาน้ำ ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน (ขอบคุณภาพจาก www.rangsiwut.com)

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://th.wikipedia.org

https://www.nanfocus.com