ที่เที่ยวน่าน » ต้นชมพูภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน – พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน – พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

12 กรกฎาคม 2017
1614   0

ต้นชมพูภูคา

อำเภอปัว จังหวัดน่าน – พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bretschneidera sinensis) เป็นไม้ยืนต้นชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Bretschneideraceae เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ดอกออกเป็นช่อตั้งสีชมพู พบเฉพาะทางตอนใต้ของจีน เวียดนามตอนบน ไต้หวัน และภาคเหนือของไทย ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน (th.wikipedia.org)

ต้นชมพูภูคา ถือเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก โดยในอดีตเคยมีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนตอนใต้ในมณฑลยูนานไม่กี่ครั้ง และในสุดท้ายเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ต่อมาปี  2532 ดร.ธวัชชัย สันติสุข ได้สำรวจพันธุ์พืชและได้พบต้นชมพูภูคาในบริเวณป่าดิบเขาบริเวณนี้ ซึ่งต้นชมพูภูคาจะขึ้นอยู่ที่ป่าดิบเขาสูง ที่มีร่มเงาของใบไม้ใหญ่หนาทึบ มีอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูง มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดปี ดังนั้นจึงถือว่าถิ่นกำเนิดหรือระบบนิเวศน์ของชมพูภู-คา มีความเปราะบางมาก ป่าดอยภูคาอาจเป็นถิ่นกำเนิดสุดท้ายของต้นชมพูภูคาที่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เพียงสกุลเดียว และชนิดเดียวเท่านั้นในโลก ก็ได้…

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ดอกชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก (ขอบคุณภาพจาก puechkaset.com)

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา บริเวณพื้นที่ขยายพันธุ์เพิ่ม

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ทางขึ้นไปยังอำเภอบ่อเกลือ จุดพื้นที่บริเวณต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้หายาก แห่งเดียวในโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nanfocus.com

https://th.wikipedia.org