ที่เที่ยวน่าน » โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

16 กรกฎาคม 2017
2186   0

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง

ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

ประวัติความเป็นมา

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 และ บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาผาแดง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาผาแดง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาผาแดง ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านสะจุก หมู่ที่ 7 และบ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ทรงพบว่ามีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรบนพื้นที่สูง จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

บ้านพักโฮมสเตย์บนโครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

ไร่ชาอู่หลง โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

บริเวณพลับพลาที่ประทับฯ โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

บริเวณสนาม ฮ. โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

แปลงผักนานาชนิดโครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

แปลงผักเกษตรโครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

ต้นชาอู่หลงในโครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

แปลงปลูกผักโครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

แปลงนาข้าวแบบขั้นบันได โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

โครงการสถานีพัฒนาการเษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nanfocus.com

http://www.dnp.go.th