น่านวันนี้ » รพ.น่าน จัดโครงการวันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560

รพ.น่าน จัดโครงการวันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560

24 มิถุนายน 2017
2449   0

               โรงพยาบาลน่าน จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ และให้มีโลหิตเพียงพอและปลอดภัยในการใช้รักษาผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการบริการโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและสภากาชาดไทย
                 ที่ห้องประชุมโชติพุทธมนต์ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นางโสภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 ซึ่งองค์การอนามัยโลกร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ และการค้นพบนี้มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก และเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการมีโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย และในปี พ.ศ. 2560 คำขวัญวันผู้บริจาคโลหิตคือ “What can you do? Give blood Give now. Give often” ” ให้โลหิต ให้ประจำทุกๆ 3 เดือน …. คุณทำได้” ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นและตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจอย่างสม่ำเสมอ ให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัย และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
               สำหรับในจังหวัดน่าน มีประชากรประมาณ 4 แสน 7 หมื่นกว่าคน ควรมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 14,370 ยูนิตต่อปี และจากสถิติการรับบริจาคโลหิตย้อนหลัง 3 ปี มีผู้บริจาคโลหิตโดยเฉลี่ย จำนวน 14,600 ยูนิต ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานในการจัดหาโลหิตและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และในกิจกรรมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาโลหิต และการให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย และแนวทางการจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดหาโลหิต ดวงตาและอวัยวะ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต
                นางโสภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ผวจ.น่าน ผู้บริหาร รพ.น่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเป็นประจำ สม่ำเสมอ ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนและสามารนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และมอบโลหิตเป็นของขวัญชีวิต เพราะโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาผู้ป่วยทั้งในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตของจังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้บริจาคโลหิตครบรอบการบริจาคโลหิตในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 250 คน ซึ่งในวันนี้คาดว่า รพ.น่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จะได้รับโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
*****************************
น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้