วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

16 กรกฎาคม 2017
2939   0

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหลวงประจำเมืองน่าน อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได มีทางเข้า 3 ทาง หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้าและด้านหลังมีเสาขนาดใหมญ่ปักหลักไว้ 2 ต้น มีลวดลายกนกเหมือนลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร์ ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พระเจ้าหลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัย คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน

โดยรอบเจดีย์มีรูปช้างปั้นด้วยปูนเพียงครึ่งตัว และยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลาคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีเจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฏก พระธาตุเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตัวพระธาตุเจดีย์สร้างด้วยอิฐถือปูนมีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวมีส่วนหัวลอยออกมาครึ่งตัวและขาหน้าทั้งคู่ ยื่นพ้นออกมาจากเหลี่ยมฐานเหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็นองค์ระฆังแบบลังกา ส่วนยอดเป็นฐานเขียงรองรับมาลัยลูกแก้ว ปัจจุบันพระธาตุช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซมและหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์ มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เจดีย์ช้างล้อมทรงสุโขทัย

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี  พระทองคำปางลีลา เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เจดีย์องค์เล็กที่อยู่ทางทิศตะวันตก แนวเดียวกับพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ ภายในบรรจุพระบรมธาตุ

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สถูปที่บรรจุอัฐของพระเจ้าผู้ครองนครน่าน 3 องค์ (องค์ที่ 62,63,64)

 

 แผนที่ Google Map

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nanfocus.com

http://www.nan.go.th