วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

1 สิงหาคม 2017
3453   0

วัดภูมินทร์ 

วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ 0 5477 1 897

วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์

เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นโดยพระเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าครองเมืองน่าน โดยมีโบสถ์ และวิหารรวมเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายอย่างสวยงาม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมพระเจตบุตรพรหมมินทร์ โดยมีพระอุโบสถ เป็นทรงจตุรมุข และพระประธานจตุรพักตร์มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่ตั้งสง่าอยู่ทั้งสองฟากทางเข้าพระอุโบสถ สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ ซึ่งหันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และยังมีจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงเขียนขึ้นในช่วงสมัยเจ้าอนัตรวรฤทธิเดช ปลายรัชกาลที่ 4 เป็นภาพจิตรกรรม หรือฮูบแต้ม ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น และภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งคือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งถือว่ามีความงดงามและประณีตเป็นอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com

https://www.nanfocus.com