หนังสือเมืองน่าน » วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

24 มิถุนายน 2017
665   0

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

ขอบคุณวีดีโอจาก Jooceansmile

เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2011

วัดภูมินทร์ ทัวร์น่าน by: http://www.oceansmile.com/

ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจาก ที่ครองนครน่านได้ ๖ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๙ มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์