วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดภูเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน

26 กรกฎาคม 2017
2889   0

วัดภูเก็ต อําเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต  ตั้งอยู่ใน ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  ถือว่าเป็นวัด ที่มีภูมิทัศน์และ วิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาเรียงรายสวยงาม ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหล รินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัย  สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตูบนาไทลื้อ วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

การเดินทาง: จากอำเภอปัวแล้วกลับรถที่ตลาดสดอำเภอปัว แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ผ่านลำดวนผ้าทอขับตรงไป จะเจอป้ายวัดภูเก็ต มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง

ขอบคุณข้อมูล http://www.nantourism.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/WatPhuketSonthaya/?rf=152700421544388

https://www.nanfocus.com/