วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

1 สิงหาคม 2017
2677   0

วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองน่าน

ถนนสุริยพงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองน่าน

วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองน่าน

                     ตั้งอยู่ถนนสุริยพงศ์ ในตัวเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองน่าน เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ พบที่ซากวิหารราว 2,400 ปี เดิมเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ฟุต สูง 31 เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลม ส่วนหัวเป็นดอกบัวตูม ซึ่งฝังไว้กับพื้นดิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ ผู้ครองนครเมืองน่าน เนื่องจากแต่ก่อนเมิองน่านไม่มีคติการสร้างเสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง แต่เดิมเป็นวัดร้างมาก่อนและเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อของเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่แบบล้านนาร่วมสมัย ลักษณะเด่อนของอุโบสถที่วัดแห่งนี้มีลวดลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอก ทั้งหมดของพระอุโบสถ เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนมีความวิจิตรงดงาม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านในอดีต

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com

https://www.nanfocus.com

http://www.nan.go.th