วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดหนองแดง จังหวัดน่าน

วัดหนองแดง จังหวัดน่าน

24 มิถุนายน 2017
813   0

วัดหนองแดง จังหวัดน่าน

ขอบคุณวีดีโอจาก Jooceansmile

เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2011

วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน by: http://www.oceansmile.com/ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐ โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพระพุทธศาสนา วัดหนองแดงได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม (ภาคเหนือ) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗