วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดเชียงแล บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วัดเชียงแล บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

23 มิถุนายน 2017
1588   0

วัดเชียงแล บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วัดเชียงแล บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วัดเชียงแล บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

 

วัดหลวง (วัดเชียงแล)ตั้งอยู่บ้านเชียงแล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ของอำเภอท่าวังผา อาทิ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา