น่านวันนี้ » วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

27 มิถุนายน 2017
2177   0

วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่นสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560