วัฒนธรรมเมืองน่าน » เพลงพื้นบ้าน ซอล่องน่าน ลำดวน

เพลงพื้นบ้าน ซอล่องน่าน ลำดวน

24 มิถุนายน 2017
828   0

เพลงพื้นบ้าน ซอล่องน่าน ลำดวน

ขอบคุณวีดีโอจาก yaimok

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ย. 2009

งานขับลำ-ขับซอ เพลงพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง