วัฒนธรรมเมืองน่าน » เวียงสาประตูสู่เมืองน่าน

เวียงสาประตูสู่เมืองน่าน

24 มิถุนายน 2017
781   0

เวียงสาประตูสู่เมืองน่าน

ขอบคุณที่มา OVERLAND X Channel

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ค. 2014

TrailFinder Ep.1
ตอน เวียงสาประตูสู่เมืองน่าน
คุณจะได้พบกับวัดบุญยืนที่มีอายุกว่าร้อยปี พบกับตลาดท้องถิ่น
ร้านอาหารชื่อดัง และอาชีความเป็นอยู่ของคนในอำเภอนี้

ออกอากาศครั้งแรกวันที่ Sun 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.
ทาง Travel Channel (True 67, True72)
….
หรือสามารถเลือกรับชมเพิ่มเติมได้ดังนี้:
ช่อง Travel Channel Thailand (True 72, True 67) :
Sun 14.30, Wed 07.00, Fri 22.30, Sat 12.00
ช่อง Travel Planet HD (True 345) : Sat 21.00
ช่อง TVB (PSI ช่อง 243,InfoSat / IdeaSat / ThaiSat / LeoTech ช่อง 78,
GMMZ ช่อง 281,DynaSat ช่อง 122) : Sat 09.00
Facebook : https://www.facebook.com/TrailFinderT…
Youtube : OVERLAND X Channel